New IT Product

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การปลูกไม้ผล

การปลูกไม้ผล

                ต้องการซื้อที่ดิน สำหรับ การเกษตรครบวงจร, ทำฟาร์ม หรือ จัดการแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
              เราต้องการซื้อที่ดิน ตั้งแต่ 70-7,000ไร่/แปลง สำหรับ การเกษตรครบวงจร(การทำนา,การเลี้ยงปลา, การเลี้ยงสัตว์ปีก, การเลี้ยงสัตว์สี่เท้า, การเพาะเห็ด,การปลูกไม้ผล), ไร่นาสวนผสม, การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน, การเกษตรปลอดสารพิษ ทำฟาร์ม หรือ จัดการแบบเศรษฐกิจพอเพียง และ การเกษตรธุรกิจ(ยางพารา, มันสำปะหลัง,อ้อย ฯลฯ ) เอกสารสิทธิ์ เป็น โฉนด, นส.3ก. นส.3  ราคาตามสภาพท้องถิ่น พร้อมให้คำปรึกษา การดำเนินการ สนใจขายที่ดิน ติดต่อด่วน โทร.084-2184401 

การปลูกมะละกอ

 

การปลูกมะม่วง

 

 

มะม่วงนอกฤดู

 

ปลูกมะนาวในกระถางไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น